ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

ISOBlue

Το ISOBlue είναι μια προσπάθεια ανοιχτής συλλογής και αναμετάδοσης των δεδομένων γεωργικών μηχανημάτων.

isoblue_data_diagram

Leave a Comment