ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

The State of Open Hardware Entrepreneurship 2013

Παρουσίαση της Mathilde Berchon για την επιχειρηματικότητα που βασίζεται σε open hardware μοντέλα.
Χρήσιμο επίσης το wiki όλων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στο Open Hardware.

Leave a Comment