ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Farmbot

farmbot-farming-machine-537x363 fbot4-537x298

Το Farmbot είναι ένα Open Hardware σύστημα αυτοματοποιημένης γεωργίας. Περισσότερες λεπτομέρεις στην μελέτη (pdf) του δημιουργού του Rory Landon Aronson

FarmBot - Humanity's Open-Source Automated Precision Farming Machine

Leave a Comment