ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πέντε πλατφόρμες ανοιχτών τεχνολογιών για καταγραφή βιοσημάτων

bitalino_0

Παρουσίαση πέντε πλατφορμών ανοιχτής τεχνολογίας που επιτρέπουν τη συλλογή και επεξεργασία βιοσηματών (BITalino, Libelium e-Health, OpenBCI, OpenEEG, SpikerBoxes)

Περισσότερα

 

 

Leave a Comment