ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η πρώτη επίσημη πιστοποίηση για Open Hardware από το OSHWA τον Οκτώβριο

Η ετήσια σύνοδος του Open Source Hardware Association (OSHWA) θα γίνει φέτος στο Πόρτλαντ, του Όρεγκον στις 7 Οκτωβρίου 2016 και εκεί θα ανακοινωθεί η πρώτη επίσημη πιστοποίηση (version 1) Open Hardware που θα χορηγείται από το OSHWA

Ο ορισμός του Open Hardware σύμφωνα με το Open Source Hardware Association είναι:

Το ανοικτό υλικό είναι υλικό του οποίου ο σχεδιασμός είναι δημοσίως διαθέσιμος έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να μελετήσει, μετατρέψει, διανείμει, κατασκευάσει και πουλήσει το σχεδιασμό ή το υλικό με βάση αυτόν τον σχεδιασμό. O πηγαίος κώδικας του υλικού, ο σχεδιασμός με τον οποίο δημιουργήθηκε, είναι διαθέσιμος σε ανοικτή μορφή για να γίνονται μετατροπές σε αυτό. Ιδανικά, το ανοικτό υλικό χρησιμοποιεί προσιτά εξαρτήματα και υλικά, τυποποιημένες διαδικασίες, ανοικτές υποδομές, χωρίς περιορισμούς περιεχόμενο και ανοικτού κώδικα εργαλεία σχεδιασμού για να μεγιστοποιήσει την ικανότητα του καθενός για να δημιουργούν και να κάνουν χρήση του υλικού. Το ανοικτό υλικό δίδει στους ανθρώπους την ελευθερία να ελέγχουν την τεχνολογία τους διαμοιράζοντας ταυτόχρονα γνώση και ενθαρρύνοντας το εμπόριο δια μέσου της ανοικτής ανταλλαγής των σχεδιασμών.

oshardware1

Η πιστοποίηση open hardware, που θα χορηγείται από την OSHWA  έχει σχεδιαστεί για να ωφεληθούν τα δύο βασικά τμήματα της κοινότητας του open hardware: Οι χρήστες και οι δημιουργοί.

Κατ 'αρχάς, ωφελεί τους αγοραστές του υλικού ανοικτού κώδικα, καθιστώντας εύκολο να εντοπίσουν hardware πραγματικά ανοικτού κώδικα στην αγορά. Τα έργα και τα προϊόντα που θα φέρουν το σήμα της πιστοποίησης θα επικοινωνούν με σαφήνεια την ανοιχτότατα και την διαφάνεια στους πελάτες και στους χρήστες. Ενώ η πιστοποίηση δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφάνεια, η απόκτηση της πιστοποίησης είναι ένας τρόπος για να καταστεί σαφές στους άλλους ότι ένα συγκεκριμένο έργο είναι open hardware

Δεύτερον, η πιστοποίηση ωφελεί τους δημιουργούς του open hardware. Δίνοντας στους δημιουργούς συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές. Η πιστοποίηση επιτρέπει στους δημιουργούς να δηλώνουν με βεβαιότητα τα έργα και τα προϊόντα τους ως open hardware . H πιστοποίηση επιτρέπει επίσης στους δημιουργούς να υπερασπιστούν αυτή τη δήλωση, επισημαίνοντας την τήρηση ειδικών κριτηρίων που ορίζονται στη διαδικασία πιστοποίησης.

Οι χρήστες θα αυτό-πιστοποιούν τη συμμόρφωση στην πιστοποίηση, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τα λογότυπα πιστοποίησης. Η αυτο-πιστοποίηση θα δώσει στους δημιουργούς το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το λογότυπο πιστοποίησης open hardware της OSHWA. Ως μέρος της διαδικασίας αυτο-πιστοποίησης, οι δημιουργοί θα συμφωνούν ότι θα τους επιβάλλονται κυρώσεις για την μη συμμόρφωση ενώ η OSHWA θα είναι υπεύθυνη για την επιβολή των εν λόγω κυρώσεων.

Πηγή άρθρου: https://opensource.com

Leave a Comment