ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Οι οpen-source επεξεργαστές RISC-V έρχονται!

Αν και ακόμα είναι σχετικά νωρίς, για μαζικές υλοποιήσεις , εργαλειοθήκες και  πλήρη υποστήριξη λειτουργικού συστήματος,  Η ανοιχτή προδιαγραφή επεξεργαστών RISC-V έχει αρχίσει να κάνει δυναμικά την εμφάνιση του στον κόσμο των επεξεργαστών.  Όπως έγραψε ο διευθυντής μάρκετινγκ του RISC-V Ted Marena το RISC-V θα έχει παρόμοια επιρροή στο κόσμο του hardware όπως το Linux στο λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

Στα ερευνητικά ινστιτούτα, στις νεοσύστατες εταιρίες και στις κρατικές υπηρεσίες που εμπλέκονται σε High-Performance computing και στους καταναλωτές επεξεργαστικής ισχύς, το RISC-V παρέχει την ευκαιρία να συμμετάσχουν και να συνεργαστούν στη δημιουργία ενός (ευρωπαϊκού) τεχνικού και επιστημονικού οικοσυστήματος γύρω από ένα ανοικτό σχέδιο.

RISC-V

Το RISC-V είναι μια προδιαγραφή αρχιτεκτονικής συνόλων ανοικτού κώδικα (ISA). Όλα όσα απαιτούνται για τη δημιουργία μιας CPU που βασίζεται σε αυτό το σετ εντολών και τη χρήση της για την εκτέλεση πραγματικών λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών, είναι διαθέσιμα ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

Πιο συγκεκριμένα, το RISC-V υποστηρίζεται από τα gcc/gdb και το LLVM. Μια πρώιμη υποστήριξη λειτουργικού συστήματος είναι διαθέσιμη για το Linux (στο Debian και το Fedora), το FreeBSD και το NetBSD.

Εφαρμογές RISC-V

Μια αξιοσημείωτη υλοποίηση του RISC-V είναι η πλατφόρμα PULP, ένα κοινό ερευνητικό πρόγραμμα από την ETH Zurich στην Ελβετία και το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια στην Ιταλία σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των αρχιτεκτονικών μικροεπεξεργαστών. Βασιζόμενη εξ ολοκλήρου σε hardware και λογισμικό ανοιχτού κώδικα, το έργο έχει οδηγήσει ήδη σε δεκάδες υλοποιήσεις. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το PULP εδώ.

Μια άλλη εφαρμογή έχει δημιουργηθεί από την εμπορική εταιρεία SiFive, η οποία προσφέρει διάφορα boards με βάση το RISC-V. Συνιδρυτής του SiFive είναι ο Krste Asanović, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος RISC-V και εφευρέτης της αρχιτεκτονικής RISC-V.

Hardware is software

Το hardware είναι κυρίως υπόθεση λογισμικού: η δομή και η εσωτερική λειτουργία ενός ολοκληρωμένου κυκλώματος (IC) ορίζονται σε μια γλώσσα προδιαγραφών (HDL) και καταρτίζονται σε μια διάταξη τσιπ - μοιάζει πολύ με τον τρόπο που ένα πρόγραμμα λογισμικού που αντιπροσωπεύει έναν αλγόριθμο καταρτίζεται σε ένα εκτελέσιμο .

Από πρακτική άποψη, οι άδειες hardware είναι πολύ παρόμοιες ή ίδιες με εκείνες που χρησιμοποιούνται στον κόσμο λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Ομοίως, η χρήση αυτών των αδειών διευκολύνει τη συνεργατική ανάπτυξη, την επαναχρησιμοποίηση και τη διαλειτουργικότητα. Παρόλο που ορισμένοι σχεδιαστές χρησιμοποιούν υπάρχουσες άδειες λογισμικού ανοιχτού κώδικα, άλλοι προτιμούν τις άδειες που απευθύνονται ειδικά στις προδιαγραφές υλικού, όπως η άδεια ανοικτού υλικού TAPR και η άδεια ανοικτού υλικού CERN.

Πλεονεκτήματα

Το υλικό ανοικτού κώδικα έχει πλεονεκτήματα πολύ παρόμοια με αυτά του λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Επιτρέπει σε άλλους να επαναχρησιμοποιήσουν και να βασιστούν σε υπάρχοντες πυρήνες IP ή να μοιραστούν από κοινού το κόστος των Non-Recurring Engineering (NRE) .

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Επεξεργαστών

Το RISC-V είναι ένας από τους δύο επεξεργαστές - ο άλλος ο οποίος είναι ARM - που έχει επιλεγεί από την  European Processor Initiative  (EPI) (Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Επεξεργαστών) . Το έργο αυτό στοχεύει στην ανάπτυξη του μικροεπεξεργαστή χαμηλής ισχύος και διάφορους accelerators , οι οποίοι τελικά θα ενισχύσουν τους υπερυπολογιστές της Ευρώπης.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment