ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η αποστολή QUBIK στο διάστημα από το Libre Space Foundation

Τρία χρόνια μετά την αποστολή στο διάστημα, του πρώτου δορυφόρου ελληνικής κατασκευής (UPSAT), ο μη-κερδοσκοπικός οργανισμός Libre Space Foundation (LSF), πιστός στην σχεδίαση και την δημιουργία διαστημικής τεχνολογίας ανοιχτού λογισμικού, καταφέρνει να στείλει ξανά την Ελλάδα στο διάστημα με την αποστολή QUBIK.  

Προωθώντας την γνώση και την επιστημονική έρευνα, ο LSF συμμετέχει σε ενδιαφέροντα προγράμματα για το διάστημα. Εργάζεται για την διεξαγωγή καινοτόμων πειραμάτων με την χρήση δορυφόρων και την δημιουργία σημαντικών συνεργασιών, όπως η πρόσφατη συνεργασία του με την International Astronautical Federation / Διεθνή Ομοσπονδία Αστροναυτικής.  

Πριν περίπου ένα χρόνο, ο οργανισμός Libre Space Foundation ξεκίνησε τον σχεδιασμό και την κατασκευή δύο πικοδορυφόρων, με την ονομασία QUBIK-1 και QUBIK-2, και ενός καινοτόμου συστήματος απελευθέρωσης πικοδορυφόρων, PicoBus. Το PicoBus, και οι QUBIK-1 και QUBIK-2, αποτελούν την αποστολή QUBIK, η οποία είναι σχεδιασμένη να συμμετέχει στο πρόγραμμα DREAM Payload, της εκτόξευσης Alpha Launch που διοργανώνεται από την Firefly Aerospace. Αυτή είναι και η πρώτη εκτόξευση που διοργανώνει η εταιρεία Firefly και σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές του επόμενου έτους από την βάση Vandenberg στη Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών.  

Τόσο οι δύο πικοδορυφόροι QUBIK όσο και το PicoBus, είναι έργα ανοικτού λογισμικού και ανοικτής σχεδίασης, και σκοπός τους είναι η διεξαγωγή διεξοδικών πειραμάτων επικοινωνίας στο διάστημα. Συγκεκριμένα αυτοί οι δύο εξολοκλήρου Ελληνικοί πικοδορυφόροι θα διεξάγουν πειράματα με στόχο την βελτιστοποίηση της διαδικασίας αναγνώρισης και ανίχνευσης δορυφόρων που μόλις έχουν απελευθερωθεί στο διάστημα.  

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου 2020 διεξήχθησαν οι τελικές δοκιμές των πικοδορυφόρων καθώς και η ενσωμάτωσή τους μέσα στο σύστημα απελευθέρωσης PicoBus. H διαδικασία αυτή έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του οργανισμού, στο hackerspace.gr, που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Μαζί με τους ελληνικούς πικοδορυφόρους, ενσωματώθηκαν επιπλέον τέσσερις άλλοι πικοδορυφόροι, οι GENESIS-L και GENESIS-N της AMSAT-EA, και oι FOSSASAT-1 και FOSSASAT-2 της Fossa Systems. Η διαδικασία δοκιμών και ενσωμάτωσης διήρκησε αρκετές ώρες και μεταδόθηκε ζωντανά από το κανάλι του Οργανισμού στο YouTube.   

Η αποστολή QUBIK είναι ένα από τα πολλά έργα που έχει αναλάβει ο οργανισμός Libre Space Foundation. Από την Ελλάδα είναι ο πρώτος που δραστηριοποιείται και συμμετέχει σε διεθνείς Οργανισμούς και φορείς σχετικούς με το διάστημα, έχοντας ως μοναδικό σκοπό την προώθηση της επιστημονικής γνώσης και έρευνας και την ανάπτυξη διαστημικής τεχνολογίας για καθαρά ειρηνικούς σκοπούς.  

Ο Libre Space Foundation (LSF) είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος σχεδιάζει και αναπτύσσει διαστημική τεχνολογία με τη χρήση "ανοιχτού" λογισμικού. Ιδρύθηκε το 2015 με σκοπό την προώθηση της γνώσης για το διάστημα μέσα από την οργάνωση, σχεδίαση, ενίσχυση και επίβλεψη έργων που ασχολούνται με αυτό. Όλα αυτά τα χρόνια ο οργανισμός έχει ολοκληρώσει ή έχει θέσει υπό την αιγίδα του ένα μεγάλο εύρος έργων και πρωτοβουλιών. Όλες οι πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται και διεκπεραιώνονται με γνώμονα την εκμετάλλευση του διαστήματος για ειρηνικούς σκοπούς, με στόχο το καλό της ανθρωπότητας, την εξέλιξη της διαστημικής τεχνολογίας και την εμβάθυνση της γνώσης.  

Στα έργα που έχει αναλάβει ο Οργανισμός συγκαταλέγονται πρωτοβουλίες σχετικές με τη τεχνητή νοημοσύνη για δορυφόρους (Polaris), την ανάπτυξη και λειτουργία του μεγαλύτερου παγκόσμιου δικτύου επίγειων δορυφορικών σταθμών (SatNOGS), τον επανασχεδιασμό και τη κατασκευή του πρώτου δορυφόρου που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε εξολοκλήρου στην Ελλάδα (UPSat). Επίσης ασχολείται με την ανάπτυξη και κατασκευή πλατφόρμας πικοδορυφόρων (Qubik) καθώς και συστήματος απελευθέρωσης έως και 8 πικοδορυφόρων (PicoBus). Ταυτόχρονα συμβάλει στην ανάπτυξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών συστημάτων πυραυλικής (Cronos).

Πηγή άρθρου: https://www.naftemporiki.gr/

Leave a Comment