ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Συνάντηση της ομάδας εργασίας για τo Ανοικτό Hardware και την Ανοιχτή σχεδίαση

Η επόμενη συνάντηση των μελών της Ομάδας Εργασίας OD-OH-OWiFi θα διεξαχθεί την

Τετάρτη 30/03/2022 στις 19:30-20:30, μέσω του συνδέσμου:

https://bbb2.ellak.gr/b/ale-uiu-tqt-9j5

Ατζέντα της συνάντησης εργασίας:

  • Η αποστολή της ομάδας εργασίας Open Design - Open Hardware- Open WiFi
  • Προγραμματισμός ενεργειών για τηνκαταγραφή και παρουσίαση καλών πρακτικών (κάθε μέλος παρουσιάζει τον εαυτό του και τι μπορεί να προσφέρει)
  • Προγραμματισμός ενεργειών χαρτογράφησης δράσεων μέσω ερωτηματολογίων
  • Προγραμματισμός ενεργειών σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  • Προγραμματισμός ενεργειών προώθησης των δραστηριοτήτων της Ομάδας Εργασίας
  • Χρονοδιάγραμμα μελλοντικών εργασιών

Leave a Comment