ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Voxel8 – 3d printing electronics

Η Voxel8 δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώσει κανείς μαζί με το πλαστικό και ηλεκτρονικά εξαρτήματα:

 

Περισσότερες πληροφορίες

www.voxel8.co

spark.autodesk.com/wire

Leave a Comment