ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Απολογισμός δράσεων Ομάδας Ανοιχτών Τεχνολογιών 2014 – Προγραμματισμός 2015

Απολογισμός δράσεων Ομάδας Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕEΛΛΑΚ 2014

 1. Πραγματοποίηση παρουσιάσεων για την εκπαιδευτική χρήση των τεχνολογιών εκτύπωσης τρισδιάστατων με στόχο την εισαγωγή στις πρακτικές, μεθοδολογίες και διαθέσιμες επιλογές στη χρήση εκτυπωτών τρισδιάστατων αντικείμενων στην μαθησιακή διαδικασία.
 2. Συμμετοχή με 3d printing workshop στο 3o Commons Fest στο Ηράκλειο Κρήτης.
 3. Συμμετοχή στο Open Source Hardware Summit 2014. Eπαφές με ομάδες για μελλοντικές δράσεις σε θέματα citizen science, open hardware diy sensors, women and coding.
 4. Συμμετοχή εκπροσώπου της ομάδας στη FOSDEM 2015. Επαφές με ομάδες για μελλοντικές δράσεις σε θέματα Open Source Technology in Government, και Open Hardware book scanning.
 5. Ενεργοποίηση και παραμετροποίηση δυνατοτήτων 3d printing (CubeX 3d) του InnovAthens.
 6. Συγγραφή οδηγιών χρήσης του CubeX 3d printer του InnovAthens.
 7. Επαφές με νέα μέλη της κοινότητας στη χώρα (π.χ.fixers.gr) για ανάπτυξη ευρύτερων συνεργασιών δράσεων ανοιχτών τεχνολογιών.
 8. Συνέχεια υποστήριξης του project OLPC Greece.

 

Προγραμματισμός  Ομάδας Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕEΛΛΑΚ  2015

 1. Συνέχιση των δράσεων 3d printing. Έμφαση στην παρουσίαση της τεχνολογίας σε γκρουπ μαθητών, σχολικές τάξεις, κλπ.
 2. Ένταξη νέων Ultimaker 3d printers στις δράσεις της ΕΕΛΛΑΚ. Επανάληψη των δράσεων βραχυχρόνιου δανεισμού των εκτυπωτών σε σχολεία για πραγματοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων.
 3. Παραγωγή παραδειγμάτων σχεδίων μαθήματος σχετικά με τη χρήση 3d printing στις σχολικές τάξεις.
 4. Προσανατολισμός της ομάδας προς δράσεις Citizen Science μέσα από ανοιχτές τεχνολογίες (π.χ.openwaterproject.io, smartcitizen.me).
 5. Αρχικός πειραματισμός της ομάδας με τεχνολογίας open hardware drones.
 6. Πειραματισμός ομάδας με ανοιχτές τεχνολογίες ψηφιοποίησης βιβλίων.
 7. Προσπάθειας επαννεκίνησης του project συνεργατικής κατασκευής open hardware 3d printer σε συνεργασία με μέλη της ελληνικής κοινότητας Open Hardware (π.χ fixers.gr).

Leave a Comment