ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

cityZEN: Ένα έργο ανοικτής σχεδίασης για πάγκους πώλησης μικροαντικειμένων από ανέργους.

Το cityZEN αποτελεί μια εναλλακτική πρόταση αξιοποίησης  δημόσιων πόρων για την υποστήριξη ανέργων. Πρόκειται για τον  σχεδιασμό μιας δημοτικής υπηρεσίας που αφορά την παροχή δυνατότητας πώλησης μικροαντικειμένων σε προκαθορισμένους δημόσιους χώρους από δικαιούχους ανέργους.  Στα πλαίσια του σχεδίου αυτής της υπηρεσίας σχεδιάζονται, ένα  πολυμορφικό έπιπλο-πάγκος για την έκθεση των εμπορευμάτων στο κοινό, μια προσαρμοσμένη ψηφιακή ταμιακή μηχανή που ενσωματώνεται στον πάγκο, καθώς και ένα web service που  αποτελεί την καρδιά διαχείρισης της υπηρεσίας καθώς και της  επικοινωνίας μεταξύ χρηστών (ανέργων μικροπωλητών) και παρόχων (δημοτικών αρχών).
Σκοπός του cityZEN είναι να δώσει ένα έναυσμα σε ανέργους να ασχοληθούν με την δευτερογενή παραγωγή προκειμένου να ενταχθούν εν καιρώ στο εργαζόμενο σύνολο, αλλά και βραχυπρόθεσμα να ενισχύσουν το εισόδημά τους.

cityzen

Πολλές φορές στις πόλεις μας τυχαίνει να βλέπουμε μικροπωλητές στα πλαϊνά των πεζοδρόμων και των πλατειών να εμπορεύονται χειρότεχνα αντικείμενα, όπως κοσμήματα, βαζάκια, πίνακες ζωγραφικής και άλλα παρόμοια είδη. Πρόκειται συνήθως για ανθρώπους με χαμηλά ή μηδενικά εισοδήματα, συνήθως άνεργους, που έχουν κάποιο ταλέντο και γνώσεις στην δημιουργία έργων χειροτεχνίας και αναζητούν τρόπο να εκμεταλλευτούν την ικανότητά τους αυτήν προς όφελός τους.

Δυστυχώς η κοινωνία μας καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο σε αυτούς τους ανθρώπους να το πράξουν αυτό. Η πώληση αυτών των αγαθών σε δημόσιους χώρους είναι παράνομη και για να νομιμοποιηθεί χρειάζονται επίπονες γραφειοκρατικές διαδικασίες καθώς και καταβολή δυσμενών φόρων που καθιστούν το όλο εγχείρημα μη συμφέρων, δεδομένου ότι η ποσότητα των πωλούμενων αντικειμένων είναι μικρή.

Η νομοθεσία μας καθιστά αυτό το είδος εμπορίου παράνομο, όμως, με αιτία τα εξής. Καταρχήν, το γεγονός ότι επιτήδειοι θα μπορούσαν σε διαφορετική περίπτωση να εκμεταλλευτούν δημόσιους χώρους για να έχουν ανεξέλεγκτα κέρδη χωρίς το βάρος της ενοικίασης χώρου. Κατά δεύτερον, τον αθέμιτο ανταγωνισμό που δημιουργείται μεταξύ των μικροπωλητών και των καταστημάτων που βρίσκονται πλησίον τους, σε βάρος πάντα των καταστημάτων. Κατά τρίτον, την αλλοίωση της εικόνας της πόλης, που προκύπτει από το γεγονός ότι οι πωλητές αυτοί χρησιμοποιούν αυτοσχέδιους τρόπους έκθεσης των εμπορευμάτων τους, κάνοντας χρήση χαλιών, μουσαμάδων, χαρτόκουτων, κουβάδων, και άλλων παρεμφερών αντικειμένων, σε διατάξεις ακανόνιστες, χωρίς να δίνεται καμία προσοχή στην αισθητική.

Η πρότασή μας επιχειρεί να δώσει μια βοήθεια σε αυτούς τους μικροπωλητές, λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω προβλήματα που δημιουργούνται από την δραστηριότητά τους και δίνοντας λύσεις για καθένα από αυτά μέσα σε ένα πλαίσιο που είναι και νόμιμο αλλά και εξίσου εύκολο και συμφέρων για αυτούς. Η πρόταση αυτή αποτελείται από μια δημοτική υπηρεσία η οποία είναι υπεύθυνη για την ρύθμιση όλων των νομικών, χωροτεχνικών και διαδικαστικών θεμάτων που αφορούν το στήσιμο πάγκων μικροπωλητών αποκλειστικά από ανέργους, καθώς και από το σχέδιο ενός πολυμορφικού πάγκου που στόχο έχει να δώσει ομοιόμορφη αισθητική και να αποφέρει οφέλη για τον δήμο.

Τα οφέλη από την χρησιμοποίηση της λύσης μας είναι πολύπλευρα. Για τους ανέργους, η υπηρεσία αυτή μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση του εισοδήματός τους, αλλά παράλληλα και στην ενεργοποίησή τους να κάνουν κάτι παραγωγικό με προοπτική εξέλιξης σε κανονική επιχείρηση. Να σημειωθεί εδώ ότι η υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να σταματάει να παρέχεται σε μικροπωλητές που επιτυγχάνουν μεγάλα κέρδη, ωθώντας τους έτσι να εξελιχθούν σε κανονικούς επιχειρηματίες. Από την άλλη, για τους δήμους δίνεται η δυνατότητα προβολής μέσα από το branding που ενσωματώνεται στην κατασκευή, αναβαθμίζεται η αισθητική της πόλης και επιπλέον δίνεται δυνατότητα καλύτερου ελέγχου αυτού του είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας έτσι ώστε να μην δημιουργούνται ούτε προβλήματα εκμετάλλευσης αλλά ούτε και αθέμιτου ανταγωνισμού. Επιπλέον, οι πάγκοι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλα εγχειρήματα, όπως οι λαϊκές αγορές, επιφέροντας και πάλι αντίστοιχα οφέλη στις δημοτικές αρχές.

 

cityzen2

 Περιγραφή σχεδίου

 Υπηρεσία

Η προτεινόμενη υπηρεσία λειτουργεί ως εξής.

  1. Αρχικά, ο ενδιαφερόμενος άνεργος πολίτης απευθύνεται στον οικείο του δήμο προκειμένου να εγγραφεί στην υπηρεσία.
  2. Όντας εγγεγραμμένος, αποκτά το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει έναν από τους πάγκους πώλησης της υπηρεσίας. Για να αποκτήσει έναν πάγκο χρειάζεται να κάνει αίτηση στον δήμο, προσκομίζοντας μια λίστα με τα αντικείμενα τα οποία ενδιαφέρεται να πουλήσει, αναγραφόμενα με είδος και ακριβή ποσότητα.
  3. Στην συνέχεια, ο δήμος από την πλευρά του εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημα.
  4. Μετά την έγκριση, παρέχεται στον ενδιαφερόμενο ένας πάγκος, καθώς και πρόσβαση στην διαδικτυακή εφαρμογή της υπηρεσίας, μέσω της οποίας ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εντοπίσει τις διαθέσιμες επιτρεπόμενες τοποθεσίες εγκατάστασης του πάγκου και να κάνει κράτηση σε κάποια από αυτές. Η κράτηση αυτή προτείνεται να έχει ένα ανώτατο συνολικό χρονικό όριο 25 ωρών την εβδομάδα, προκειμένου να δίνεται ευκαιρία και σε άλλους συμμετέχοντες να χρησιμοποιήσουν την ίδια τοποθεσία.
  5. Κατά την πώληση, οι μικροπωλητές οφείλουν να χρησιμοποιούν την ενσωματωμένη ταμειακή μηχανή του πάγκου για να καταγράφουν τα ποσά που λαμβάνουν.
  6. Με βάση την χρηματική απόδοση (που ορίζεται ως κέρδος ανά χρόνο), το δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας μπορεί να αναστέλλεται στις περιπτώσεις όπου α) υπάρχει πολύ μικρή απόδοση ή β) υπάρχει πολύ μεγάλη απόδοση, στην οποία περίπτωση η υπηρεσία δίνει κάποια περαιτέρω βοήθεια στον μικροπωλητή για να ανοίξει κανονική επιχείρηση. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται κίνητρο στον μικροπωλητή να προσπαθήσει για ένα καλό αποτέλεσμα. Παράλληλα βέβαια, για την αποφυγή εισαγωγής ψεύτικων στοιχείων στην ταμειακή μηχανή, επιβάλλεται είσπραξη ενός μικρού ποσοστού 5% των κερδών από τον δήμο, πράγμα το οποίο παράλληλα καλύπτει κάποια λειτουργικά έξοδα της υπηρεσίας.

 Πάγκος

Ο πάγκος αποτελείται από 4 αποσπώμενα μέρη τα οποία μπορούν να συνδυαστούν σε διάφορους σχηματισμούς.

Αριστερά υπάρχει μια ξύλινη επίπεδη κατασκευή η οποία στέκεται όρθια με μεταλλικά στηρίγματα και πόδια και με ράφια τα οποία ανοίγουν. Τα ράφια διαθέτουν στο πίσω μέρος ένα ελαστικό παραβάν το οποίο μπορεί να μετατοπιστεί από την κάτω του μεριά έτσι ώστε να δημιουργήσει ένα επικλινές για προβολή βιβλίων ή αντίστοιχων αντικειμένων.

Δεξιά αυτού του μέρους υπάρχει μια διάτρητη μεταλλική επιφάνεια ίδιων διαστάσεων με το προηγούμενο μέρος η οποία στηρίζεται με τον ίδιο τρόπο και στην οποία οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν εξαρτήματα για διάφορες χρήσεις. Στο πάνω μέρος προσαρμόζεται μια ημικυκλική επιφάνεια, επίσης μεταλλική, η οποία φέρει το λογότυπο του δήμου σχεδιασμένο με τρύπες πάνω στην επιφάνεια. Το μέρος αυτό διατίθεται σε 2 διαστάσεις, ενα μικρό που μπορεί να συνδυαστεί είτε με το μέρος των ραφιών είτε με την διάτρητη επιφάνεια, και ένα μεγάλο που συνδυάζεται και με τα 2 ταυτόχρονα και τα δένει μεταξύ τους.

Τέλος, στο κάτω μέρος ενός εκ των 2 κάτω μερών προσαρμόζεται ένας επίπεδος πάγκος. Μέσα σε αυτόν ενσωματώνεται και η ταμιακή μηχανή, σε περίπτωση που η κατασκευή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί με βάση την υπηρεσία της πρότασής μας.

Το σχέδιο αυτό επιτρέπει μεγάλη προσωπικοποίηση, τόσο μέσω του σχεδιασμού του με βάση την χρήση διάφορων μερών καθώς και μέσω του αυτοσχεδιασμού των χρηστών του.

Ταμειακή μηχανή

Η διεπαφή της ταμειακής μηχανής επιτυγχάνεται με μια μικρή οθόνη TFT και ένα πληκτρολόγιο μεμβράνης. Μέσα από την εφαρμογή δίνεται στον χρήστη η δυνατότητα να εκτελέσει δυο λειτουργίες. Πρώτον, να εισάγει μια καινούρια πώληση που μόλις έκανε και δεύτερον, να εξετάσει το ιστορικό πωλήσεων και να λάβει πληροφορίες για την απόδοσή του.

Οι πληροφορίες αποθηκεύονται όλες σε μια προσβάσιμη και αφαιρούμενη SD card η οποία εξετάζεται από τις δημοτικές αρχές ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η μηχανή λειτουργεί με μπαταρίες, οι οποίες θα πρέπει να αλλάζονται κάθε περίπου 3 μήνες από τις δημοτικές αρχές.

Σε ποίους απευθύνεται - Κοινότητες Χρηστών - Προγραμματιστών(Developers)

Το έργο cityZEN, ως υπηρεσία, απευθύνεται σε δημοτικές αρχές που επιθυμούν να παρέχουν την εν λόγω υπηρεσία στους δημότες τους. Η υπηρεσία η ίδια απευθύνεται σε πολίτες που διαθέτουν κάρτα ανεργίας και ασχολούνται με μικρο-κατασκευές που επιθυμούν να πουλήσουν προκειμένου να ενισχύσουν το εισόδημά τους.

Ως έργο ανοιχτού σχεδιασμού/κώδικα, το cityZEN απευθύνεται σε βιομηχανικούς σχεδιαστές που πιθανόν να θέλουν να επεκτείνουν την ιδέα ή και να χρησιμοποιήσουν μέρη της σε διαφορετικά προϊόντα. Όλα τα σχέδια, η τεκμηρίωση και ο πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμα στο github.

Συντελεστές έργου:

Καλλιόπη Σαββάκη

Γεώργιος Κιαγιαδάκης

Leave a Comment