ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

J’arrive: Ένα σύστημα ανοικτού κώδικα για την εξοικονόμηση ενέργειας

Το σύστημα “J’arrive” είναι ένα σύστημα που ενώνει την έξυπνη φορητή συσκευή του καθενός με την ενεργειακή κατανάλωση του χώρου στον οποίο εργάζεται, μέσω bluetooth. Όταν ο χρήστης προσέρχεται στον χώρο τότε ανοίγουν όλες οι ενεργοβόρες συσκευές (πχ. φωτισμός, κλιματισμός) και όταν φεύγει από τον χώρο οι συσκευές αυτές κλείνουν. Με αποτέλεσμα κάθε γραφείο να γίνεται πλέον «έξυπνο» και να μην χρειάζεται ο χρήστης να κλείνει – που πολλές φορές ξεχνάει – τις συσκευές.

JarriveSystem

Αναλυτικότερα, o χρήστης εγκαθιστά την απαραίτητη εφαρμογή στην έξυπνη φορητή συσκευή του (κινητό/tablet). Πραγματοποιεί σύζευξη με το σύστημα (ή τα συστήματα) που θέλει. Το αποτέλεσμα είναι κάθε φορά που πλησιάζει τον συγκεκριμένο χώρο να του δίνει σταδιακή αύξηση στον φωτισμό του χώρου (dimming) και αν παραμείνει για μικρό χρονικό διάστημα να ενεργοποιείται και ο κλιματισμός. Αντίστοιχα κατά την απομάκρυνση του χρήστη με την έξυπνη φορητή συσκευή από τον χώρο να γίνεται και σταδιακή μείωση του φωτισμού (dimming) και μετά από μικρό χρονικό διάστημα να κλείνει και ο κλιματισμός.

Σε ποίους απευθύνεται - Κοινότητες Χρηστών - Προγραμματιστών(Developers)

Το σύστημα J’arrive μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας. Σε οποιοδήποτε χώρο ή γραφείο στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα. Ακόμα και σε δημόσιους χώρους (για φωτισμό) ή και στο σπίτι του κάθε χρήστη. Οι εφαρμογές είναι απεριόριστες.

Το έργο μπορεί να επεκταθεί και για να ελέγχει περισσότερες συσκευές/μονάδες σε έναν εργασιακό ή προσωπικό χώρο. Παράλληλα η εφαρμογή θα μπορούσε να έχει και δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού για κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως ενεργοποίηση του κλιματισμού πριν ο χρήστης εισέλθει στον χώρο)

Ως έργο ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα, η τεκμηρίωση, αναλυτικές οδηγίες και ο πηγαίος κώδικας του J’arrive  είναι διαθέσιμα στο github όπου μπορείτε να τα επαναχρησιμοποιήσετε και να τα βελτιώσετε

Συντελεστής έργου: Dimitris Kolovos

Leave a Comment