ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ξεκίνησε η πιστοποίηση Open Hardware από τον OSHWA (Open Source Hardware Association)

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο OSHWA (Open Source Hardware Association) έκανε πράξη έναν από τους αρχικούς στόχους του: να ξεκινήσει την πιστοποίηση του υλικού ανοιχτού κώδικα. Ο στόχος της πιστοποίησης είναι να προσδιορίσει με σαφήνεια το υλικό ανοιχτό κώδικα σε σχέση με το συνονθύλευμα των άλλων προϊόντων hardware. Η πιστοποίηση επιτρέπει την αναπαραγωγή των σχεδίων του υλικού.

oshwalogo1000x288

Για την πιστοποίηση, το Open Source Hardware Association απαιτεί οι δημιουργοί του υλικού να δημοσιεύουν μια λίστα από υλικό, λογισμικό, σχηματικές αναπαραστάσεις, αρχεία του σχεδιασμού, και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για να κατασκευαστούν παράγωγα προϊόντα. Οι απαιτήσεις αυτές θα μπορούσαν να ισχύουν για πλακέτες κυκλωμάτων, 3D printed cases, ηλεκτρονικούς επεξεργαστές, καθώς και κάθε άλλο υλικό που πληροί τον ορισμό OSHWA από υλικό ανοιχτού κώδικα.

Όταν οι κατασκευαστές hardware συμπληρώσουν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία, τους επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το σήμα Ανοιχτού Υλικού. Ο  OSHWA θα φιλοξενήσει έναν κατάλογο για όλα τα πιστοποιημένα προϊόντα, κάτι που σήμερα δεν υπάρχει, λόγω του κατακερματισμού της κοινότητας.

beagleboneblackwireless_a3_horiz-100695108-large

Μερικά αξιοσημείωτα προϊόντα Open Hardware που έχουν πιστοποιηθεί από  το OSHWA μέσα σε λίγες εβδομάδες, περιλαμβάνουν τo BeagleBone Black Wireless και μια σειρά από άλλα boards  από την SparkFun. Ο κατάλογος θα αυξηθεί τους επόμενους μήνες. Υπάρχουν πολλά open-source boards, όπως το  MinnowBoard,  το Orange Pi, και τα 96boards single-board-computers,  που καταχωρηθούν σύντομα.

Προϊόντα που πιστοποιούνται επίσης,  περιλαμβάνουν 3D τυπωμένες συσκευές.  Η 3D Central έχει πιστοποιήσει 3D εκτυπώσιμα ακουστικά και έχει δημοσιεύσει τα αρχεία εκτύπωσης, τεκμηριωμένο CAD, και τις οδηγίες συναρμολόγησης.

Πηγή άρθρου: http://www.open-electronics.org

Leave a Comment