ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

OpenSCAD : μια εφαρμογή ελεύθερου λογισμικού για 3D modeling

Το OpenSCAD είναι ένα λογισμικό για τη δημιουργία τρισδιάστατων CAD μοντέλων. Είναι ελεύθερο λογισμικό και διατίθεται σε διάφορες εκδόσεις για διαφορετικές πλατφόρμες λογισμικών, Linux/UNIX, Windows και Mac OS X και  εξαιρετικά χρήσιμο για όσους τυπώνουν 3D αντικείμενα και χρειάζονται ένα λογισμικό επεξεργασίας (για αρχεία του αποθετηρίου Thingiverse) και 3D modeling.

openscad_6268781

Με τον όρο "3D modeling" εννοούμε το σχεδιασμό ενός τρισδιάστατου σχήματος, τη δημιουργία του μοντέλου και την απεικόνιση του σε ψηφιακή μορφή αναγνώσιμη από υπολογιστή. Είναι γενικά το πρώτο βήμα που απαιτείται για μια σειρά από εφαρμογές: για παράδειγμα, για την κατασκευή φυσικών αντικειμένων  ή για καθαρά "εικονικές χρήσεις", όπως εικόνες  3D, γραφικά ή ταινίες.

Υπάρχουν δύο 3D τεχνικές μοντελοποίησης: η χειροκίνητη και η αλγοριθμική. Ένα μοντέλο 3D μπορεί επίσης να ληφθεί με τη σάρωση ενός πραγματικού αντικειμένου. Η "χειροκίνητη μέθοδος" είναι εμπνευσμένη από την παραδοσιακή γλυπτική, όπου μπορείτε να χειριστείτε ένα υλικό μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό σχήμα. Με την αλγοριθμική μοντελοποίηση μπορείτε να περιγράψετε το αντικείμενο με τεχνικές προγραμματισμού, και είναι οι πλέον κατάλληλες τόσο για την επίτευξη μοντέλων υψηλής ακρίβειας και την αναπαραγωγή όμοιων μοντέλων.

Υπάρχουν πολλά υπολογιστικά μοντέλα  και μορφές αρχείων: ένα από τα πιο κοινά που χρησιμοποιείται από πολλά δημοφιλή λογισμικά όπως το Blender ή το Google SketchUp, χρησιμοποιεί polygon meshes για να περιγράψει την εξωτερική επιφάνεια του μοντέλου. Μια άλλη μέθοδος που αξίζει να αναφερθεί είναι η constructive solid geometry (CSG),  η οποία περιγράφει το σύνολο του όγκου του μοντέλου,  ξεκινώντας από απλά πρωτόγονα σχήματα, όπως κύβοι, κύλινδροι, σφαίρες και συνδυάζοντας το ένα στο άλλο μέσα από τα ενώσεις, διασταυρώσεις και διαφορές.

Όπως μπορείτε να φανταστείτε, η ρεαλιστική αναπαράσταση των οργανικών μορφών με αυτό το σύστημα απαιτεί πολλή δουλειά. Αλλά είναι ένα πολύ κατάλληλο σύστημα για την αναπαράσταση μηχανικών μερών. Ανάλογα με τους στόχους που θέλετε να επιτύχετε, θα πρέπει να δώσετε προσοχή σε αρκετά θέματα μοντελοποίησης: στα  μοντέλα 3D είναι σημαντική η «εξωτερική» και η οπτική απόδοση και οι επιφανειακές τους ιδιότητες, αλλά όταν το μοντέλο πρέπει να είναι γίνει φυσικό, η πραγματική δομή  του αντικειμένου και οι μηχανικές του ιδιότητες  είναι θεμελιώδους σημασίας. Γι 'αυτό το στόχο, η 3D μοντελοποίηση με βάση το constructive solid geometry είναι εξαιρετικά χρήσιμη.

Το OpenSCAD είναι ένα ελεύθερο λογισμικό για τη δημιουργία μοντέλων 3D  με βάση την constructive solid geometry, και υπερέχει στη μοντελοποίηση αντικειμένων που απαιτούν ακρίβεια: από το πιο απλό σχήμα σαν ορθογώνιο κουτί μέχρι και πολύπλοκες δομές ή μηχανισμούς.

tridimake-tutorial

Μια άλλη χαρακτηριστική λειτουργία του OpenSCAD είναι ότι τα μοντέλα δεν δημιουργούνται με την περιήγηση του ποντικιού, αλλά περιγράφονται αλγοριθμικά σε μια απλή γλώσσα προγραμματισμού: αυτό είναι ένα από τα απλούστερα user interfaces, που σας επιτρέπουν να επιτευχθεί η ακρίβεια που απαιτείται από τις εφαρμογές CNC και επίσης παρέχει χρήσιμα εργαλεία για να κατασκευάσετε σύνθετα  αντικείμενα από μαθηματικούς τύπους.

Διαβάστε περισσότερα και δοκιμάστε το  OpenScad

Πηγή άρθρου: http://www.open-electronics.org

Leave a Comment