ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Εισαγωγή, ρύθμιση και χρήση του Raspberry Pi: 3 εισαγωγικοί οδηγοί για όλες τις ηλικίες

Στο https://projects.raspberrypi.org/el-GR/ υπάρχουν διαθέσιμοι αρκετοί οδηγοί στα ελληνικά για διάφορα έργα με το Raspberry Pi και ανάμεσα τους υπάρχουν 3 πολύ χρήσιμοι αναλυτικοί οδηγοί για το Raspberry Pi, την ρύθμιση του και την χρήση του .

Στον οδηγό Ξεκινώντας με το Raspberry Pi μπορείτε να μάθετε να συνδέετε έναν υπολογιστή Raspberry Pi και θα μάθετε τις βασικές λειτουργίες του.

Στον οδηγό Ρύθμιση του Raspberry Pi σου μπορείτε να μάθετε τι τι χρειάζεστε για να το χρησιμοποιήσεετε και πώς να το ρυθμίσετε.

Ενώ στον οδηγό Χρήση του Raspberry Pi μπορείτε να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το Raspbian, το λειτουργικό σύστημα του Raspberry Pi και μέρος του λογισμικού του, και πώς να προσαρμόσετε ορισμένες βασικές ρυθμίσεις στις ανάγκες σας.

Στο https://projects.raspberrypi.org/en μπορείτε να βρείτε εκατοντάδες έργα και οδηγούς, ενώ στα ελληνικά υπάρχουν διαθέσιμοι πάνω από 35 οδηγοί και παρουσιάσεις έργων.

Leave a Comment