ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ο χώρος, η εξερεύνηση του διαστήματος και τα δεδομένα πρέπει να είναι ανοιχτά και διαθέσιμα σε όλους: Το Libre Space Manifesto

Το διάστημα είναι το μέλλον της ανθρωπότητας. Ο χώρος, η εξερεύνηση του διαστήματος και τα δεδομένα πρέπει να είναι ανοιχτά και διαθέσιμα σε όλους. Διαβάστε ολόκληρη την έκδοση του Libre Space Manifesto και υπογράψτε το


Το διάστημα είναι το μέλλον της ανθρωπότητας.

Είναι η ευκαιρία της ανθρωπότητας να εξερευνήσει, να αναπτύξει, να χρησιμοποιήσει και να ευδοκιμήσει διαφορετικά. Είναι ένας τρόπος για να διασφαλιστεί η μακροζωία, η βιωσιμότητα, η διαφάνεια, η ισότητα αυτών των προσπαθειών για όλη την ανθρωπότητα.

Για αυτό, δεσμευόμαστε να τηρήσουμε τα εξής:

Αρχές

  1. Όλοι οι άνθρωποι θα έχουν το δικαίωμα να εξερευνούν και να χρησιμοποιούν το διάστημα για όφελος και προς όφελος όλης της ανθρωπότητας.
  2. Η εξερεύνηση και η χρήση του διαστήματος πραγματοποιούνται συνεργατικά και συνεργατικά.
  3. Το διάστημα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς.
  4. Το κέρδος δεν θα είναι η κινητήρια δύναμη της εξερεύνησης του διαστήματος.
  5. Όλοι οι άνθρωποι θα έχουν πρόσβαση στο διάστημα, στις διαστημικές τεχνολογίες και στα διαστημικά δεδομένα.

Για να επιτύχουμε αυτές τις αρχές, πρέπει να τηρούμε τα εξής:

Πυλώνες

  1. Ανοιχτός Κώδικας Όλες οι τεχνολογίες που αναπτύσσονται για το διάστημα πρέπει να δημοσιεύονται και να αδειοδοτούνται με χρήση αδειών ανοιχτού κώδικα.
  2. Ανοιχτά δεδομένα Όλα τα δεδομένα που σχετίζονται και παράγονται στο διάστημα πρέπει να διατίθενται με ελεύθερη πρόσβαση, να χρησιμοποιούνται και να βασίζονται σε οποιονδήποτε, οπουδήποτε, και να κοινοποιούνται και διαχειρίζονται σύμφωνα με τις παραπάνω αρχές.
  3. Ανοιχτή ανάπτυξη Όλες οι τεχνολογίες για το διάστημα πρέπει να αναπτυχθούν με διαφανή, ευανάγνωστο, τεκμηριωμένο, ελεγχόμενο, αρθρωτό και αποτελεσματικό τρόπο.
  4. Ανοιχτή διακυβέρνηση Όλες οι τεχνολογίες για το διάστημα πρέπει να διέπονται από συμμετοχικό, συνεργατικό, άμεσο και κατανεμημένο τρόπο.

Το Μανιφέστο είναι ένα θεμέλιο για την ανάπτυξη στην εποχή του διαστήματος. Υπογράψτε το ως πολίτες ή ως οργανισμός, για να δείξετε την υποστήριξή σας για τις αρχές και τους πυλώνες του.

Διαβάστε και υπογράψτε το Libre Space Manifesto εδώ

Leave a Comment