ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πρόσκληση συμμετοχής στην ομάδα εργασίας της ΕΕΛΛΑΚ για τον Ανοιχτό Σχεδιασμό (Open Design), Ανοιχτό Υλισμικό (Open Hardware) και Ασύρματα Δίκτυα (Open WiFi)

Αντικείμενο της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας της ΕΕΛΛΑΚ, είναι η ενεργή συμμετοχή των μελών της στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων για την προώθηση και ανάπτυξη των ανοιχτών τεχνολογιών και του ανοιχτού hardware σε ανοιχτά εργαστήρια (Open Labs) σε επίπεδο Δήμων σε όλη την Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα θα αναδεικνύει καλές διεθνείς πρακτικές ανοιχτού σχεδιασμού με χρήση ανοιχτού λογισμικού και υλισμικού, θα συμβάλει στην εφαρμογή τους σε τοπικό επίπεδο καθώς επίσης και στην σύνταξη προτάσεων πολιτικής.

Καλούμε μέλη της Ακαδημαϊκής-Ερευνητικής κοινότητας καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να συμβάλλει στις δράσεις της ομάδας να δηλώσει συμμετοχή επιλέγοντας και τις ειδικότερες θεματικές στις οποίες επιθυμεί να συμβάλλει:

  1. Παρουσίαση καλών πρακτικών χρήσης Arduino, Raspberry Pi, REPRAP Citizen Science, κλπ σε μια  εκπαιδευτική διαδικασία ανοιχτή στην κοινωνία και στο πλαίσιο του Διαγωνισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση
  2. Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανοιχτών στην κοινωνία εργαστηρίων (open labs) σε τοπικό επίπεδο
  3. Συνεργατική διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής για τον ανοιχτό σχεδιασμό και το ανοιχτό υλισμικό στην εκπαίδευση

Την ομάδα εργασίας συντονίζουν ο Χαρίτων Πολάτογλου από το ΑΠΘ και ο Παναγιώτης Κουστουμπάρδης από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Blog ομάδας εργασίας: 

https://opendesign.ellak.gr, http://openhardware.ellak.gr & https://openwifi.ellak.gr .

Λίστα συζητήσεων και συντονισμού ομάδας: https://lists.ellak.gr/wg-openhardware/listinfo.html & https://lists.ellak.gr/openwifi/listinfo.html .

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ομάδα εργασίας, ΕΔΩ.

Leave a Comment