ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Open-Source, DIY ανακύκλωση πλαστικού

Το πλαστικό έχει περιγραφεί με πολλούς χαρακτηρισμούς, αλλά ποτέ ως πολύτιμο.Μια ομάδα στην Ολλανδία εργάζεται για να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε το πλαστικό, και από ένα προϊόν αποβλήτων που φράζει τους ωκεανούς, τους χώρους υγειονομικής ταφής και τα ζώα, το επανασχεδιάζει ως ένα πολύτιμο πόρο. Η Precious Plastic φέρνει την ανακύκλωση του πλαστικού στο επίπεδο … Read more