ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

To #Libre #Space Foundation στην Βραδιά του Ερευνητή 2017

Το Libre Space Foundation – LSF είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός με σκοπό την προώθηση, εξέλιξη και ανάπτυξη ανοιχτού κώδικα τεχνολογιών για το διάστημα.

Έργο του LSF αποτελεί το SatNOGS, ένα παγκόσμιο δίκτυο σταθμών επικοινωνίας με δορυφόρους σχεδιασμένο και υλοποιημένο με ανοικτά σχέδια και ανοικτό λογισμικό.

To LSF κατασκεύασε και παρέδωσε το 2016 τον UPSat, τον πρώτο δορυφόρο ελληνικής κατασκευής και πρώτο δορυφόρο παγκόσμια με ανοικτά και ελεύθερα σχέδια.

Οι δραστηριότητες του LSF περιλαμβάνουν επίσης έρευνα και ανάπτυξη στο τομέα τις πυραυλικής και τηλεμετρίας.

Στο πλαίσιο της βραδιάς του Ερευνητή 2017 θα παρουσιαστούν ένα λειτουργικό μοντέλο του δορυφόρου UPSat, ένας σταθμός εδάφους SatNOGS και αντικείμενα από τις δοκιμές και πτήσεις πυραύλων.

 

 

Leave a Comment