ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ανανέωση των κατευθυντηρίων γραμμών για την αδειοδότηση υλικού ανοιχτού κώδικα από το Open Hardware Association

Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει στο τοπίο αδειοδότησης υλικού από τότε που το Open Hardware Association δημοσίευσε τις δικές του Κατευθυντήριες γραμμές ως ένα σύνολο βέλτιστων πρακτικών για τον τρόπο αποτελεσματικής κοινής χρήσης σχεδίων υλικού. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές ενημερώθηκαν : Η μεγαλύτερη αλλαγή είναι ότι τώρα περιγράφονται τέσσερα διαφορετικά στοιχεία ανοιχτού υλικού με δυνατότητα άδειας χρήσης: υλικό, αρχεία σχεδίασης, τεκμηρίωση και λογισμικό. Τα "Αρχεία σχεδίασης" ως ξεχωριστό στοιχείο είναι μια νέα προσθήκη σε αυτήν τη λίστα.

Γιατί έγιναν αυτές οι αλλαγές;

Ένας βασικός παράγοντας είναι η αυξανόμενη χρήση της έκδοσης 2 της Άδειας ανοιχτού υλικού CERN για κοινή χρήση σχεδίων υλικού κάτω από οποιοδήποτε από τα τρία συνήθη καθεστώτα: : permissive, weakly reciprocal ή strongly reciprocal. Η CERN OHL v2 είναι η μόνη άδεια εγκεκριμένη από την Πρωτοβουλία Ανοικτού Κώδικα η οποία συντάχθηκε έχοντας κατά νου τις ιδιαιτερότητες του υλικού. Είναι επίσης η συνιστώμενη άδεια για την δημοσίευση σχεδίων υλικού στο GitHub και σε άλλες πλατφόρμες.

Μια άλλη σημαντική εξέλιξη είναι η εκθετική ανάπτυξη του open-source gateware (Σχέδια FPGA ή ASIC που χρησιμοποιούν Γλώσσες Περιγραφής Υλικού) που τροφοδοτούνται από την επανάσταση του RISC-V. Για όσους προτιμούν ένα καθεστώς αμοιβαίας κοινής χρήσης, δεν υπήρχε επαρκής άδεια σε αυτό το πεδίο και η χρήση των παραδοσιακών αδειών χρήσης λογισμικού έδειξε γρήγορα μια σειρά ζητημάτων. Οι αμοιβαίες παραλλαγές του CERN OHL v2 κάλυπταν αυτό το κενό.

Οι σύγχρονες άδειες υλικού περιλαμβάνουν ρήτρες άδειας χρήσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στο κείμενό τους. Παρέχουν διαβεβαίωση στους κατόχους άδειας ότι τυχόν διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κατέχει ο δικαιοπάροχος και καλύπτουν το σχέδιο υλικού παραχωρούνται σε αυτούς μαζί με τα άλλα δικαιώματα στο σχέδιο. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές αντικατοπτρίζουν αυτή τη σημαντική τάση.

Τέλος, υπάρχει μια μόνιμη πηγή σύγχυσης από τις πρώτες μέρες της αδειοδότησης υλικού ανοιχτού κώδικα, δηλαδή η διαφορά μεταξύ της αδειοδότησης των σχεδίων υλικού και της αδειοδότησης του υλικού που προκύπτει.

Η Νέα Καθοδήγηση

Οι νέες οδηγίες παρέχουν σαφήνεια διαχωρίζοντας το ίδιο το υλικό από τα σχέδια υλικού. Μπορείτε να το σκεφτείτε αυτό ως τη διαφορά μεταξύ ενός PCB που κρατάτε στα χέρια σας και ενός αρχείου KiCad ή μιας μηχανικής συσκευής και του σχηματικού για αυτήν τη συσκευή. Αυτή η διάκριση μπορεί να γίνει ιδιαίτερα σημαντική σε περιπτώσεις όπου τα σχέδια είναι κατάλληλα για προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά το ίδιο το υλικό δεν είναι.

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν επίσης ένα σύνολο βέλτιστων πρακτικών που πρέπει να εφαρμόζονται για διαφορετικούς τύπους υλικού. Οι πόροι για την αδειοδότηση στον ιστότοπο πιστοποίησης OSHWA θα ενημερωθούν σύντομα για να παραμείνουν συμβατές με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές και να αντικατοπτρίζουν αυτή τη στροφή σε μια τετραμερή προσέγγιση για την αδειοδότηση, που καλύπτει:

  • το ίδιο το υλικό,
  • τα αρχεία σχεδιασμού υλικού,
  • την τεκμηρίωση γύρω από το υλικό, συμπεριλαμβανομένου π.χ. εγχειρίδια χρήσης και επεξηγηματικό υλικό,
  • οποιοδήποτε λογισμικό που σχετίζεται ή εκτελείται σε αυτό το υλικό.

Πηγή άρθρου: https://www.oshwa.org

Leave a Comment