ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Παραγωγή πρώτης ύλης πλαστικού για 3d printers

Ένας από τους τρόπους να μειωθεί το κόστος της επεξεργασμένης ίνας πλαστικού τρισδιάστατης εκτύπωσης (filament) είναι να παραχθεί από τους ίδους τους χρήστες από την ακατέργαστη – και πολύ φθηνότερη πρώτη ύλη. Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί οι ανάλογες μηχανές ανοιχτής τεχνολογίας όπως ο Lyman Filament Extruder, το Filabot και γενικά τα Recyclobots